تصفیه فاضلاب و پساب صنعتی

تصفیه فاضلاب و پساب صنعتی

تصفیه فاضلاب و پساب صنعتی

 

کیفیت و کمیت فاضلاب یا پساب صنعتی در کارخانجات و صنایع مختلف بسته به نوع و ماهیت تولیدی متفاوت است. به همین نسبت روش تصفیه فاضلاب و پساب صنعتی  نیز در صنایع مختلف گوناگون است. در تصفیه فاضلاب و پساب صنعتی از روشهای حذف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی به منظور اخذ تاییدیه محیط زیست استفاده می‌گردد.
مهم‌ترین مساله در تصفیه فاضلاب و پساب صنعتی شناخت ماهیت آن و کیفیت عناصر و عواملی همچون، ترکیبات سمی، عوامل سخت تجزیه پذیر، COD , BOD , TSS و رنگ است. با آگاهی از هر یک از این عوامل می‌توان روشهای مناسب تصفیه را برای فاضلاب و پساب صنعتی طراحی نمود.

طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی انواع تصفیه‌خانه فاضلاب و پساب صنعتی در صنایع مختلف به وسیله انواع سازه‌های فلزی، بتنی و پلی‌اتیلن انجام می‌گیرد. روش‌های تصفیه فاضلاب و پساب صنعتی با توجه به کمیت و کیفیت آن طراحی و اجرا می‌گردد.

کیفیت پساب و فاضلاب صنعتی تولیدی جهت تصفیه

علاوه بر مبحث کمی، کیفیت پساب صنعتی نیز از اهمیت به سزایی برخوردار می‎باشد.

بعد از شناخت کمی و کیفی دقیق پساب صنعتی می‌توان طراحی مناسب در خصوص تصفیه آنرا انجام داد.

مهم‌ترین ترکیباتی که در پساب صنعتی وجود دارد و بایستی در تصفیه مد نظر قرار بگیرند منابع آلی هستند.
منابع آلی موجود در فاضلاب صنعتی شامل کربوهیدرات‌ها، چربی، پروتئین، عوامل رنگی هستند. شناخت ماهیت پساب صنعتی و آشنایی با فرآیند تولید آن در چیدمان طراحی واحدهای تصفیه فاضلاب نقش بسیار مهمی دارد.

کمیت پساب و فاضلاب صنعتی تولیدی جهت تصفیه

شناخت کمیت و کیفیت پساب صنعتی، نخستین قدم در طراحی پکیج تصفیه فاضلاب می‌باشد.

امروزه در صنایع مختلف تولیدی بر اثر فعالیت‌های شیمایی، فیزیکی و مکانیکی که بر روی مواد و محصولات مختلف انجام می‌گیرد، پساب یا فاضلاب تولید می‌گردد.

از آنجایی که آب به عنوان یک حلال قوی شیمیایی در بسیاری از فرآیندهای تولیدی نقش مهم و اساسی دارد.

بنابراین پساب یا فاضلاب تولیدی نیز در اکثر صنایع مشاهده می‌شود.

پارامترهای تأثیرگذار بر طراحی واحد تصفیه فاضلاب صنعتی

برخی از پارامترهایی که به لحاظ کیفی باید بر روی پساب صنعتی اندازه‌گیری شود تا به وسیله آنها بتوان واحد تصفیه فاضلاب صنعتی را طراحی نمود شامل موارد ذیل می‌باشد:
۱- اندازه‌گیری چربی و روغن موجود در پساب و مشخص نمودن معلق و غیر معلق بودن چربی.
۲- اندازه‌گیری پارامترهای کیفی رایج مانند : COD, BOD, TSS, TKN, pH, EC
۳- اندازه‌گیری یون‌های سمی مانند ترکیبات فنلیک، فلزاتی چون روی، نیکل، کادمیم و عناصری چون آرسنیک و برم و ترکیبات رنگی.
۴- اندازه‌گیری درجه تجزیه ناپذیری فاضلاب ( biodegradability )
۵- بررسی میزان ذرات جامد معلق و قابلیت ته‌نشینی آنها

اینجا هم میتوانید بیشتر درمورد این مطلب بخوانید  گندزدایی و تصفیه آب

انواع صنایع از نظر تولید پساب

در یک تقسیم‌بندی کلی صنایع را به لحاظ تولید پساب می‌توان به صورت ذیل تقسیم‌بندی نمود:
۱- صنایع تولیدی بدون مصرف آب و در نتیجه بدون تولید پساب صنعتی مانند کارخانجات تولید لوازم برقی، لوازم خانگی و صنایع مونتاژ و فلز کاری تکمیلی.
۲- صنایع تولیدی که بخشی از فرآیندهای آن وابسته به آب می باشد و میزان تولید پساب صنعتی در آنها متوسط بوده مانند صنایع نساجی و رنگرزی.
۳- صنایعی که در تمامی فرآیندهای تولیدی آنها آب مصرف می گردد و دبی پساب و فاضلاب صنعتی بالایی دارند، مانند صنایع لبنی، نشاسته و چرم.

 

 فرایند تصفیه فاضلاب و پساب صنعتی

در تصفیه فاضلاب صنعتی دو بخش عمده وجود دارد.

این بخش‌ها شامل تصفیه شیمیایی و فیزیکی و تصفیه بیولوژیکی می‌باشد.

با توجه به شناخت به وجود آمده از لحاظ کمی و کیفی در خصوص انتخاب روش‌های تصفیه فاضلاب صنعتی می‎توان اقدام نمود.

روش‌های مقدماتی تصفیه فاضلاب صنعتی

عمده‌ترین روش‌های تصفیه مقدماتی فاضلاب صنعتی شامل موارد ذیل می باشند:
۱- حذف ذرات چربی و روغن غیرمحلول و ذرات جامد قابل ته‌نشینی در حوض ته‌نشینی اولیه یا سپتیک تانک‌ها.
۲- حذف چربی و روغن محلول در واحد چربی‌گیر پیشرفته به وسیله هوای محلول به روش DAF
۳- ته‌نشینی و حذف ذرات جامد معلق کلوئیدی به وسیله افزودن مواد شیمیایی به روش انعقاد شیمیایی
۴- حذف عوامل رنگی، سمی و ذرات جامد معلق به وسیله انعقاد الکتریکی
۵- استفاده از اکسیداسیون پیشرفته به منظور حذف عوامل تجزیه‌ناپذیر
روش‌های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب و پساب صنعتی

عمده‌ترین روش‌های تصفیه بیولوژیکی فاضلاب و پساب صنعتی نیز شامل موارد ذیل می‌باشد:
۱- استفاده از روش‌های بی‌هوازی به منظور رشد و تکثیر ارگانیزم‌های بی‌هوازی مانند روش‎هایUABR, UAFBR UASB
۲- استفاده از روش‎های هوازی و تزریق هوا به درون فاضلاب صنعتی به منظور تصفیه بیولوژیکی مانند روش‌های هوادهی گسترده EAAS و هوادهی رشد چسبیده مانند MBBR
۳- استفاده از واحدهای گندزدایی، ته‌نشینی نهایی و هضم و دفع لجن فراوری شده.

کاربردهای تصفیه فاضلاب و پساب

کاربردهای تصفیه فاضلاب و پساب بسیار وسیع و گسترده می باشد و تقریباً در تمامی صنایع کاربرد دارد.

به صورت خلاصه این کاربردها شامل موارد ذیل می‌باشند:

۱- تصفیه و بازگرداندن آب و فاضلاب کارواش و قالیشویی‌ها که حاوی کف و دترجنت می‌باشد.
۲- تصفیه فاضلاب کارخانجات لبنی که در اثر فرایند CIP و شستشوی مخازن و لوله‌های تولید لبنیات مانند شیر، ماست، کره و پنیر به وجود می‌آید و حاوی مواد چرب می‌باشد.

اینجا هم میتوانید بیشتر درمورد این مطلب بخوانید  تصفیه آب صنعتی

۳- تصفیه فاضلاب کارخانجات نشاسته، گلوکز و گلوتن که حاوی مقادیر زیادی کربوهیدرات بوده و در اثر فرایندهای مختلف تخمیر و تغلیظ به وجود می‌آید.

۴- تصفیه فاضلاب صنایع رنگرزی و نساجی دارای مواد آلی، رنگ و ذرات جامد معلق و ترکیبات سخت‌تجزیه‌پذیر.

۵- تصفیه فاضلاب کارخانجات کارتن و کاغذسازی و بازگرداندن آب مصرفی به ابتدای خط تولید با حذف ترکیبات آلی موجود در فاضلاب.

۶- تصفیه پساب صنایع غذایی مانند سوسیس و کالباس که حاوی پروتئین و چربی بالایی می‌باشد.

۷- تصفیه پساب کارخانجات مواد شوینده که حاوی ترکیبات سخت‌تجزیه‌پذیر و مواد سمی می‌باشند.

۸- تصفیه فاضلاب واحدهای دباغی و چرم‌سازی و از بین بردن سولفید، ذرات جامد، ترکیبات کرم.

انواع سازه‌ها در پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

در تصفیه فاضلاب و پساب صنعتی می‌توان از سازه‌های پلی‌اتیلن‌دفنی، سازه فلزی با پوشش رنگ اپوکسی و یا سازه بتنی استفاده نمود. مساله مهم این است که پساب صنعتی به دلیل وجود ترکیبات خورنده و pH اسیدی می‌تواند به انواع سازه‌های فلزی و بتنی آسیب وارد نماید. بنابراین ضمن شناخت از کیفیت پساب بایستی از پوشش رنگ اپوکسی با ضخامت بالا در سازه‌های فلزی استفاده نمود. همچنین استفاده از سیمان تیپ ۵ در سازه‌های بتنی جهت تقویت مقاومت خوردگی و فرسایش بتن از موارد ضروری می‌باشد.
در ابعاد و احجام کوچک، استفاده از سازه فلزی برای تصفیه خانه فاضلاب و پساب صنعتی مقرون به صرفه می باشد، اما در ابعاد بزرگ معمولا سازه های بتنی رایج می باشند. سازه پلی اتیلن دفنی برای تصفیه خانه پساب صنعتی در مواردی که با کمبود شدید زمین مواجه می باشیم رایج است.

شرکت رزآب صنعت، از بزرگترین تولیدکنندگان و عرضه کنندگان انواع دستگاه تصفیه آب صنعتی ، نیمه صنعتی و خانگی و قطعات یدکی آب شیرین کن میباشد . رزآب صنعت با بیش از 10 سال سابقه تخصصی در زمینه افزایش کیفیت آب آشامیدنی و بهره گیری از کارشناسان مجرب و متخصص به ارائه خدمات ارزنده در کنار عرضه دستگاه تصفیه آب پرداخته و شما را در انتخاب یک دستگاه مناسب همراهی خواهد کرد.

پیشنهاد میشود برای انتخاب بهترین دستگاه تصفیه آب با کارشناسان فروش رزآب صنعت تماس حاصل فرمایید تا طبق نیاز شما گزینه های مناسب معرفی گردیده و بهترین محصولات در اسرع وقت در اختیار شما قرار گیرد. همچنین می توانید از سایت تخصصی ما در زمینه تصفیه آب نیز دیدن کنید. برای مشاهده سایت کلیک کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *