نوشته‌ها

معایب سختی‌گیرهای مغناطیسی

 

سختی‌گیرهای مغناطیسی

معایب سختی‌گیرهای مغناطیسی: بدون استفاده از مواد شیمیایی و با استفـاده از ایجاد تغییرات در امـلاح محلول در آب بواسطه میدان‌های مغناطیسی و الکترومغناطیسی تمایل رسوب گذاری آب را کاهش می‌دهند. در این راستا عبارت‌هایی نظیر سختی‌گیر، رسوب‌گیر، رسوب‌زدا، ضد رسوب و … در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند.

انواع سختی‌گیرهای مغناطیسی

سختی‌گیر مغناطیسی

سختی‌گیر الکترومغناطیسی

سختی‌گیر الکترونیکی.

معایب سختی‌گیرهای مغناطیسی

۱.عملکرد سختی‌گیر‌های مغناطیسی موضعی است.

از جمله معایب سختی‌گیرهای مغناطیسی این است که اثرگذاری سختی‌گیر‌های مغناطیسی کاملا مقطعی و موضعی است.

با فاصله گرفتن از بلوک‌های مغناطیسی حداکثر تا ۱۰ سانتیمتر ضعیف‌تر می‌شود و در طول مدار لوله‌کشی موثر نیست.

سازندگان این تجهیزات ادعا می‌کنند که برد دستگاه به چند صد متر هم می‌رسد، که ادعای بی‌اساسی است.

زیرا اگر آب در حال سکون باشد، سختی‌گیر مغناطیسی هیچ اثری بر روی آب نگذاشته و تجهیزات قبل و بعد از آن در مقابل تشکیل رسوب قابل محافظت نیستند. همچنین سختی‌گیرهای مغناطیسی قادر نیستند مدار لوله‌کشی و تاسیسات بالادستی (قبل از دستگاه) را محافظت نمایند و تنها آب فرآوری شده باید تحت تاثیر میدان مغناطیسی و در مدت زمان موثر، قرار گرفته و آب این اثرات را با سرعت سیال در مسیر منتقل نماید.

 1. برای پوشش کل مدار لوله کشی به بیش از یک دستگاه سختی گیر مغناطیسی نیاز است.

 به دلیل موضعی بودن عملکرد سختی‌گیرهای مغناطیسی، درصورت طولانی بودن مدار لوله‌کشی یک یا چند دستگاه جواب‌گو نیست. برای محاسبه تعداد دستگاه‌های مورد نیاز جهت پوشش کل مدار لوله‌کشی باید به پیچیدگی مدار، تعداد اتصالات، زانوها و تعداد و فشار پمپ‌های سیرکولاسیون یا بوستر پمپ‌ها توجه نمود.

از سوی دیگر تحقیقات علمی نشان داده است که اساساً رسوبات تشکیل شده توسط دستگاه‌های سختی گیر مغناطیسی ، در بهترین شرایط آزمایشگاهی حداکثر ۳ الی ۳/۵ دقیقه است. این “توپ برفی” تشکیل شده اساسا غیر پایدار است. به عنوان مثال سختی‌گیرهای مغناطیسی را نمی‌توان در مکش پمپ نصب نمود زیرا توربولان جریان باعث شکسته شدن و از هم گسیختن توپ‌های برفی می‌گردد. با مراجعه به دستورالعمل‌های نصب اینگونه تجهیزات، مشاهده می‌گردد که نمی‌توان آن ها را در خروجی پمپ نیز نصب نمود.

 1. باعث خوردگی شدید در محل نصب و تجهیزات بعد از آن می‌گردد.

نصب بلوک‌های مغناطیسی باعث ایجاد شار مغناطیسی از قطب های N به S می‌گردد.

عبور جریان آب حامل آنیون‌ها (یون‌های منفی نظیر کربنات و سولفات‌ها …) و کاتیون‌ها (یون‌های مثبت کلسیم، منیزیم و سدیم و …) از زیر میدان‌های مغناطیسی، باعث قطع شدن شارهای میدان مغناطیسی توسط یون‌های مثبت و منفی شده و این امر باعث ایجاد الکترون ولت در منطقه مورد نظر می‌گردد. در این حالت، فلز ۲ ظرفیتی(لوله یا آند)، سطح فلز ۳ ظرفیتی(لایه محافظتی – مگنتیک یا کاتد) و سیال(الکترولیت) وجود داشته که عبور جریان سیال و یون‌های درون آن، باعث ایجاد جریان الکتریکی ضعیف بر مبنای الکترون ولت و نهایتاً تشکیل پیل الکتروشیمیایی می‌گردند، عملاً موجب خوردگی فلز گردیده و نهایتاً از حجم لوله کاسته می‌شود.

 1. خاصیت مغناطیسی باعث جذب ذرات فلزی و نهایتا مسدود شدن مسیر جریان سیال می‌شود.

با نصب بلوک‌های مغناطیسی، ذرات فلزی معلق در آب، جذب این میدان‌های قوی مغناطیسی می‌شود. به مرور با افزایش این حجم ذرات موجب کاهش سطح مقطع در مدار لوله‌کشی می‌گردد که می‌بایست چند وقت یک بار مدار لوله‌کشی متوقف و آب آن تخلیه و به صورت فیزیکی تمیز گردد.

 1. عملکرد دستگاه به سرعت بهینه آب عبوری بستگی دارد.

 برای انتقال اثرات جذب شده از میدان مغناطیسی ناحیه‌ای از لوله که سختی‌گیر مغناطیسی روی آن نصب شده است به نواحی دیگر مدار، لازم است که سیال حتما جریان داشته و حتماً در سرعت بهینه خود جاری شود. منحنی ذیل نتایج آزمایش تاثیرپذیری عملکرد سختی‌گیرهای مغناطیسی را نسبت به سرعت آب داخل لوله نشان می‌دهد در شرایطی که بهترین عملکرد در سرعت ۲/۳ متر بر ثانیه اتفاق می‌افتد میزان کاهش رسوب ۸۰ درصد بوده و این بدان معناست که تنها روند رسوبگذاری کند گردیده و حذف نمی‌گردد. عموما طراحان تاسیسات مکانیکی سرعت ۱ الی ۱/۵ متر بر ثانیه را در طراحی‌های خود لحاظ می‌نمایند که در این شرایط با رجوع به منحنی فوق تنها ۳۰ الی ۴۰ درصد میزان رسوبگذاری کاهش می‌یابد.

 1. در نزدیکی میدان مغناطیسی و خصوصا الکتروموتورها اثر سختی‌گیر مغناطیسی کاهش می‌یابد.

 بدیهی است که میدان‌های مغناطیسی ناشی از الکتروموتور‌‌ها و ژنراتور‌ها و سایر دستگاه‌های با کارکرد مشابه، در عملکرد میدان‌های مغناطیسی اختلال ایجاد می‌کنند. این درحالیست که الکتروموتورها قلب محرک تاسیسات بوده و راهبری مدارهای تاسیساتی بدون این تجهیزات غیرممکن است. به عنوان مثال، با فرض اینکه در زمان نصب سختی گیر مغناطیسی بر روی لوله فاصله مجاز نصب از موتورهای الکتریکی نیز رعایت گردد باز هم نمی‌توان توپ‌های برفی ایجاد شده درون سیال را از میدان مغناطیسی الکتروموتورها محافظت نمود، زیرا به هر حال سیال در نقاط مختلف در حرکت است و از درون پمپ یا حتی شیرهای برقی یا موتوری نیز عبور خواهد نمود.

 

بنابراین اثر ایجاد شده توسط سختی‌گیر مغناطیسی، در نقطه دیگر از مدار از بین رفته و یا تضعیف می‌گردد.

 1. سختی گیر های مغناطیسی به عنوان مکمل سختی گیر های رزینی در نظر گرفته می‌شوند.

اغلب سازندگان سختی‌گیرهای مغناطیسی استفاده از این تجهیزات را برای آبهای سخت توصیه نمی‌نمایند.

به عبارت دیگر زمانی که سختی آب از حد مشخصی بالاتر است عنوان می‌نمایند که سختی‌گیرها به تنهایی عملکرد چندان مطلوبی نداشته و می‌بایست به همراه سختی‌گیرهای رزینی به کار می‌روند. هر چند سختی‌گیرهای رزینی عملکرد خود را صنایع گوناگون به اثبات رسانده‌اند اما دلیل تمایل به استفاده از سختی‌گیرهای اصلاح گر فیزیکی عدم نیاز به مراقبت و سرویس و نگهداری، خرید سنگ نمک و آماده سازی آب نمک و عملیات بک واش و احیا و در مجموع کاهش هزینه های پرسنل نگهداری است.

 1. پایداری کریستال‌های معلق تشکیل شده در آب کوتاه بوده و برابر ۳/۵ دقیقه است.

کریستال‌های معلق تشکیل شده توسط سختی‌گیرهای مغناطیسی، به دلیل منسجم و منظم نبودن، پایداری چندانی نداشته و پس از گذشت مدت زمانی کوتاه، حداکثر برابر با ۳/۵ دقیقه، متلاشی شده و از بین می‌روند. نمک‌های محلول در آب (TDS, Total Dissolved Solid) شامل کلیه آنیون‌ها و کاتیون‌ها هستند. ترکیباتی نظیر سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن و منگنز کاتیون‌ها را تشکیل می‌دهند و ترکیباتی نظیر کلراید، سولفات، کربنات، بی کربنات، نیترات، نیتریت، سیلیکات آنیون‌ها را تشکیل می‌دهند. اما نکته بسیار مهم این است که تمامی این املاح تمایلی به تشکیل رسوب ندارند.

به عنوان مثال در برخورد کلسیم‌به‌یون‌کلر و ایجاد نمک کلرید کلسیم، این‌نمک‌بسیار حلال‌بوده و تمایلی‌به‌راسب‌بودن‌ندارد.

بغیر از کربنات منیزیم و کلسیم، باقی ترکیبات تمایل به تشکیل حالت پایدار کریستالی را دارند.

در نتیجه پس از عبور کریستال‌های ایجاد شده از حوزه قوی میدان مغناطیسی ترکیبات یونی ناپایدار و حلال واکنش نشان داده و از مجموعه رسوبات کریستالی خارج و خود مجدد در آب حل می‌شوند.

این واکنش موجب از هم پاشیدن کریستال‌های ایجاد شده ناشی از سختی‌گیرهای مغناطیسی می‌گردد .

 1. نصب مدل فلنجی سختی گیر مغناطیسی نیاز به توقف سیستم و بریدن لوله دارد.

سختی‌گیرهای مغناطیسی دارای انواع مختلف بلوکی، لوله‌ای(رزوه‌ای و فلنجی) و کلمپی هستند.

مدل‌های فلنجی و رزوه ای آن برای نصب نیاز به برش لوله دارد.

برای بریدن لوله، سیستم باید متوقف و تمام یا بخشی از آب داخل سیستم تخلیه گردد.

شاید در سیستم‌های تاسیسات کوچک خانگی توقف یک یا چند ساعته مساله چندان مهمی نیست.

اما در تاسیسات معظم این امر به سادگی میسر نبوده و تمامی توقفات با برنامه ریزی از قبل انجام می‌گردد.

نصب مدل فلنجی نیاز به مهارت دارد، لوله‌های با اقطار بزرگ‌تر، به دلیل سنگین‌تر شدن سختی‌گیر مغناطیسی فلنجی، نیاز به نیروی متخصص جهت نصب دقیق در فضای تعبیه شده دارد.

 1. سختی‌گیرهای مغناطیسی رسوبات قبلی را حذف نمی‌کند.

از دیگر معایب سختی‌گیرهای مغناطیسی در بهترین شرایط میزان رسوب گذاری در بازه‌های زمانی کوتاه تا ۴۰ درصد کاهش می‌دهند و نمی‌توانند رسوب زدایی نموده و رسوبات قبلی را حذف نمایند.

تنها زمان رسوبگذاری کمی به تعویق افتاده و با شیب کمتری انجام می‌گردد.

 1.  استاندارد ایمنی ندارند و برای سلامتی انسان مضر هستند.

در تاسیسات عظیم و مجهز و همچنین لوله‌های با اقطار بزرگ، از سختی‌گیرهای مغناطیسی با مغناطیس‌های قوی‌تری استفاده می‌شود، تا بتواند کل لوله‌ها و مدار را تحت پوشش قرار دهد. بنا به گفته برخی شرکت‌های دارنده سختی گیر مغناطیسی، این مغناطیس‌های قوی گاها شدت‌های مغناطیسی شدیدی برابر با ۱/۲ تسلا یا ۱۲۰۰۰ گوس تولید می‌کنند که طبق مطالب بالا فرای استانداردهای معمول بوده و صدمات ناشی از این میدان‌های مغناطیسی قوی بر روی اکو سیستم محیط زیست و تمامی جانداران موجود در آن، به خصوص پرسنلی که نقش نظارت، بازرسی و یا نگهداری از این تجهیزات را دارند، گاها بسیار زیاد و غیر قابل جبران است. مقادیر حد تماس شغلی با شدت‌های شار مغناطیسی پایا در جدول ۴ به مقادیری اشاره دارد که به نظر می‌رسد چنانچه تقریباً کلیه شاغلین به طور مکرر در روزهای متوالی در مواجهه با آن قرار گیرند، اثر سوء بر سلامت آنان عارض نگردد.

 

شرکت رزآب صنعت، از بزرگترین تولیدکنندگان و عرضه کنندگان انواع دستگاه تصفیه آب صنعتی ، نیمه صنعتی و خانگی و قطعات یدکی آب شیرین کن میباشد . رزآب صنعت با بیش از 10 سال سابقه تخصصی در زمینه افزایش کیفیت آب آشامیدنی و بهره گیری از کارشناسان مجرب و متخصص به ارائه خدمات ارزنده در کنار عرضه دستگاه تصفیه آب پرداخته و شما را در انتخاب یک دستگاه مناسب همراهی خواهد کرد.

پیشنهاد میشود برای انتخاب بهترین دستگاه تصفیه آب با کارشناسان فروش رزآب صنعت تماس حاصل فرمایید تا طبق نیاز شما گزینه های مناسب معرفی گردیده و بهترین محصولات در اسرع وقت در اختیار شما قرار گیرد. همچنین می توانید از سایت تخصصی ما در زمینه تصفیه آب نیز دیدن کنید. برای مشاهده سایت کلیک کنید.

انواع دستگاه سختی گیر

بعضی از یون‌های موجود در آب همانند منیزیم، کلسیم و کاتیون‌های دو ظرفیتی، موجب رسوب در آب می‌شوند. همین رسوب‌ها افت کیفیت آب مصرفی و کاهش راندمان دستگاه‌های متصل به لوله‌های رسوب را به دنبال دارند. برای از بین بردن این رسوبات، از سختی گیرها استفاده می‌شود. برای انتخاب و خرید سختی گیر رزینی باید حتماً با انواع سختی گیر آشنایی داشته باشید. معمولا سختی گیرها بر حسب جنس بدنه و کارکرد آنها تقسیم بندی می‌شوند.

سختی گیر چیست؟

سختی گیرهای آب که واحدهای تبادل یونی هم نامیده می‌شوند، دستگاه‌هایی هستند که کلسیم، منیزیم و دیگر مواد معدنی را از آب مورد استفاده حذف می‌کنند. در این دستگاه‌ها، دانه‌های رزین داخل دستگاه، نرم کننده آب، کلسیم و منیزیم را به دام می‌اندازند و آن‌ها را با سدیم و پتاسیم مبادله می‌کنند. در حقیقت آب‎‌هایی که از زیر زمین استخراج می‌شوند، حاوی مقادیر بسیار زیادی رسوبات هستند. زیرا از درون ذخایر معدنی عبور می‌کنند.

اجزای اصلی انواع سختی گیر آب

سختی گیرها از اجزا و قطعات بسیار زیاد تشکیل می‌شوند. اجزای تشکیل دهنده این دستگاه پر کاربرد، شامل موارد زیر است.

مخزن اصلی

جنس مخزن اصلی سختی گیر از فلز یا فایبرگلاس است. نازل‌هایی برای پاشش آب روی رزین، در بخش بالایی و پایینی قرار دارد. مخزن فایبرگلاس حاوی دریچه‌های بازدید برای پر کردن سیلیس و رزین است.

مخزن نمک رزین

برای احیای رزین‌های دستگاه سختی گیر از مخزن نمک استفاده می‌کنند. جنس آن‌ها از پلی اتیلن است. این قسمت یکی از مهمترین بخش‌های سختی گیر رزینی محسوب می‌گردد که یون‌ها را از آب تفکیک می‌کند و از این طریق سختی آب را از بین می‌برد.

نازل در انواع دستگاه سختی گیر

نازل‌ها شامل دو نوع هستند. نازل پخش کننده آب و نازل‌های جمع کننده

شیر

شیرهای دستگاه سختی گیر ۳ نوع هستند که عبارتند از شیر سولو و لو، شیر پلی اتیلن دستی، شیر پلی اتیلن اتوماتیک

انواع دستگاه سختی گیر از نظر جنس بدنه

همانطور که پیشتر اشاره کردیم، سختی گیر آب یک دستگاه استوانه‌ای تحت فشار عمودی است، که برای از بین بردن مواد معدنی سخت مورد استفاده قرار می‌گیرد. جنس بدنه این دستگاه متفاوت است. در ادامه انواع جنس‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

سختی گیر فایبرگلاس
سختی گیر فایبرگلاس دستگاهی است که بدنه آن از الیاف فایبرگلاس تنیده شده بر روی پلی اتیلن تشکیل می‌شود. این دستگاه از پلی اتیلن مقاوم سازی شده با الیاف فایبرگلاس ساخته شده است. ورق‌های فایبرگلاس، ترکیبی از الیاف، شیشه، اپوکسی و ونیل استر هستند. قرار گرفتن این ورق‌ها بر روی لایه‌ای مقاوم از مواد پلی اتیلن، محصولی بسیار مقاوم را در برابر ضربه و خوردگی ایجاد می‌کند. این نوع سختی گیر نسبت به دستگاه سختی گیر ساخته شده با بدنه فلزی، در برابر فشار و ضربه مقاوم نیست. به همین دلیل در اماکن مسکونی از آن استفاده می‌گردد.

سختی گیر فلزی
دستگاه نرم کننده آب فلزی یا استیل به دستگاهی گفته می‌شود که جنس بدنه آن استوانه عمودی و فلزی است. جنس و ضخامت بدنه سختی گیرهای فلزی بر اساس کاربرد و میزان آب ورودی به دستگاه، در هر سیکل مشخص می‌شود. بدین معنی که هر چقدر میزان آب ورودی بیشتر شود، بدنه دستگاه نیاز به بدنه مقاوم‌تری خواهد داشت. به منظور تولید بدنه دستگاه، نیاز به امکانات خاصی نیست، اما وجود عدس زن محدب فلزی در کارخانه تولید ضروری می‌باشد.

انواع دستگاه سختی گیر از نظر عملکرد

بر اساس تکنولوژی‌های به کار رفته در این سختی گیرها می‌توان آنها را به چند مدل دسته بندی نمود، که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

سختی گیر رزینی
سختی گیر رزینی با حذف سختی کل آب، یک آب نرم و بدون رسوب را تولید می‌کند. سختی گیر رزینی در بازار امروز بسیار متداول بوده و کاربرد فراوانی دارد. به طور مثال برای مصارف آشامیدنی، دیگ‌های آبگرم، برج خنک کن و غیره مورد استفاده هستند.

سختی گیر رزینی از دو مخزن، تشکیل می‌شود. مخزن پلی اتیلن که به آن نمک اضافه می‌شود و مخزنی از جنس فلزی و فایبرگلاس، که آب سخت از آن عبور می‌کند. از معایب سختی گیر رزینی، استفاده مقادیر خیلی زیادی نمک و تخلیه فاضلاب بسیار شور از مرحله تولید مجدد است. طرز کار دستگاه سختی گیر رزینی به صورتی است که با جایگزینی یون‌های منفی و مثبت، سختی آب گرفته می‌شود.

 

نوع مغناطیسی
یکی از دستگاه‌های ویژه گرفتن سختی آب و یا حذف املاح کلسیم و منیزیم به صورت کربناتی، انواع سختی گیر مغناطیسی است. اساس کار سختی گیر مغناطیسی، خنثی کردن کریستال‌های کلسیم است. این روش برای مکان‌هایی که دارای سختی آب بالایی هستند و از بین بردن سختی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، پیشنهاد نمی‌شود. این نوع سختی گیر به صورت کامل سختی آب را از بین نمی‌برد و تنها موجب کاهش رسوب گذاری می‌شود. استفاده از این سختی گیر عمر تجهیزات را افزایش می‌دهد و موجب کاهش خوردگی در لوله‌ها خواهد شد. ایراد سختی گیر مغناطیسی آن است که عملا سختی آب را حذف نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود یون‌های سخت تمایلشان نسبت به رسوب گذاری کمتر شود.
از جمله مزیت‌های استفاده از سختی گیر مغناطیسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • جلوگیری از رسوب لوله‌ها
 • افزایش انتقال حرارت در مبدل‌ها
 • دفع رسوبات که از قبل در جداره‌ها وجود دارند.
 • کاهش خوردگی در تجهیزات و افزایش عمر تجهیزات

انواع سختی گیر الکترونیکی
سختی گیر الکترونیکی، سختی آب را با ایجاد امواج الکتریکی به وسیله آنتن‌هایی که به دور لوله آب پیچانده شده از بین می‌برد. سپس نمک‌های محلول موجود در آب را به صورت بلورهای ریز معلق در می‌آورد. این نوع سختی گیر از ایجاد رسوب روی دیواره داخلی لوله‌ها و تجهیزات به شدت جلوگیری می‌کند.
در سختی گیر الکترونیکی، امواج الکترونیکی به صورت مداوم تغییر پیدا می‌کنند. این امواج توسط دستگاه PAC تولید و از طریق آنتن‌ها داخل آب انتقال داده می‌شوند. این سختی گیر از مجموعه سختی گیرهای فیزیکی محسوب می‌گردد. روی و مس موجود در این نوع سختی گیر به عنوان آنیون و کاتیون عمل کرده و بین این دو جریان الکترونیکی ایجاد می‌شود، که موجب حل شدن یون‌های فلزی در آب می‌گردد.

دستگاه نرم کننده آب الکترومغناطیسی
از دیگر انواع سختی گیر آب می‌توان به نوع الکترومغناطیسی اشاره کرد. این سختی گیر عملکردی مشابه سختی گیر مغناطیسی دارد، اما برای نصب آن نیاز به برش لوله نیست و توسط سیم، پیچ داده می‌شود. نکته قابل توجه در این روش، نصب صحیح دستگاه و اطمینان از ورود جریان القایی به لوله‌ها است. چرا که در صورت نصبِ اشتباه، کارکرد آن ضعیف و استفاده از آن بی‌تاثیر خواهد بود.

انواع سختی گیر اسمز معکوس
از دیگر تجهیزات مورد استفاده در دستگاه‌های تصفیه آب صنعتی و خانگی می‌توان به اسمز معکوس اشاره کرد. این نوع سختی گیر در صنایع و کارخانه‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد و در صنایع کوچک از نظر اقتصادی به صرفه نیست. زیرا هزینه نگهداری خیلی بالایی دارد. سختی گیر اسمز معکوس تا ۹۹ درصد تمام املاح موجود را از آب از بین می‌برد. در نتیجه آب خالص به دلیل نداشتن املاح هیچ گونه رسوبی از خود به جای نمی‌گذارد. رسوب زدایی اسمز معکوس، همه سختی آب چاه و دریاها را از بین می‌برد و کلیه املاح را پاک می‌کند، همچنین هیچ گونه رسوبی به جای نمی‌گذارد.

دستگاه سختی گیر شیمیایی
اصولاً به سختی گیر شیمیایی، سختی گیر ته‌نشین گفته می‌شود، که برای شستشوی لباس‌ها و پارچه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و ترکیب آن قلیایی است. از ویژگی‌های این روش، واکنش آن نسبت به سختی آب است که موجب می‌شود املاح رسوب کنند و ته نشین شوند. امروزه این نوع رسوب زدا در صنعت از جایگاه خاصی برخوردار است.

 

شرکت رزآب صنعت، از بزرگترین تولیدکنندگان و عرضه کنندگان انواع دستگاه تصفیه آب صنعتی ، نیمه صنعتی و خانگی و قطعات یدکی آب شیرین کن میباشد . رزآب صنعت با بیش از 10 سال سابقه تخصصی در زمینه افزایش کیفیت آب آشامیدنی و بهره گیری از کارشناسان مجرب و متخصص به ارائه خدمات ارزنده در کنار عرضه دستگاه تصفیه آب پرداخته و شما را در انتخاب یک دستگاه مناسب همراهی خواهد کرد.

پیشنهاد میشود برای انتخاب بهترین دستگاه تصفیه آب با کارشناسان فروش رزآب صنعت تماس حاصل فرمایید تا طبق نیاز شما گزینه های مناسب معرفی گردیده و بهترین محصولات در اسرع وقت در اختیار شما قرار گیرد. همچنین می توانید از سایت تخصصی ما در زمینه تصفیه آب نیز دیدن کنید. برای مشاهده سایت کلیک کنید.